3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike, posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

NAZIV AKTIVNOSTI

PARNI GENERATOR IGOS 57-25+25 kw Oskar Štern

CEVNI REFRAKTOMETER 2 kosa laborChemie

Z načrtovano investicijo nakupa nove tehnološke opreme za vinarstvo bo podjetje KZ Krško, z.o.o. zagotovilo in povečalo dinamično rast podjetja, povečalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost ter tako utrdilo položaj podjetja na trgu.

CILJI

 • Zagotovitev dinamične rasti in dviga konkurenčnosti.
 • Investicija bo vplivala na boljšo kakovost vin, s čimer se bo povečala tudi prodaja.
 • Uvedba proizvodov z večjo dodano vrednostjo (grozdni sok).
 • Povečanje direktne prodaje na trgu.
 • Povečanje proizvodnih kapacitet (spravilo viška pridelka).
 • Povečanje prihodka.
 • Zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji, večja produktivnost).
 • Povečanje bruto dodane vrednosti.
 • Izboljšanje tehnološke opremljenosti postopka.
 • Ekološki vidik. Investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje.
 • Izboljšani delovni pogoji poslovanja, večja varnost.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti.
 • Investicija bo vplivala na boljšo kakovost vin, s čimer se bo povečala tudi prodaja (pridobitev novih kupcev) in povečal tržni delež.
 • Uvedba proizvodov z večjo dodano vrednostjo (grozdni sok).
 • Na podlagi realizirane investicije bo podjetje uvedlo nov program proizvodnje izdelkov: grozdni sok, ki jih vlagatelj še ni proizvajal.
 • Možnost pridobitve novih kupcev.
 • Povečanje proizvodnih kapacitet.
 • Povečanje prihodka.
 • Zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji, večja produktivnost).
 • Povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega.
 • Izboljšanje tehnološke opremljenosti postopka.
 • Ekološki vidik. Investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje.
 • Izboljšani delovni pogoji poslovanja.

Klet Krško

V dolenjskem vinorodnem okolišu je doma Vinska klet Krško, ki že od leta 1928 navdušuje s kakovostnimi in vrhunskimi vini. Delujemo v okviru Kmečke zadruge Krško, z. o. o., kot njena največja organizacijsko-proizvodna enota. Gradimo na tradiciji, večletnih izkušnjah, dobrem poznavanju dolenjskih značilnosti in sodobni tehnologiji, kar zagotavlja, da je klet danes opazen ponudnik visokokakovostnih vin in hkrati vodilni proizvajalec najboljšega cvička PTP.

Preberite več >

Degustacije vina

Vabljeni na pokušino vina

Organiziramo oglede kleti in degustacije za večje in manjše skupine.

Preberite več >